loader image

Shipping Policy

Chính sách vận chuyển (giao nhận):

Thời gian vận chuyển/ giao hàng được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo Đơn đặt hàng/ Hợp đồng đã ký kết

Trước khi tiến hành bàn giao EOH sẽ gửi thông báo đến với quý khách.