loader image
bigstock-Housekeeper-cleaning-a-hotel-r-243162586

Giải pháp theo dõi nhân viên

Giải pháp thông minh cho cuộc sống thông minh

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

Đối tác

Thông tin giải pháp

Đối với tất cả các doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp lớn, quản lý nhân viên là một nhiệm vụ khó khăn. Thông thường, rất khó để quản lý năng suất của nhân viên, đặc biệt là cách họ làm việc cũng như và trách nhiệm. Giải pháp theo dõi nhân viên của chúng tôi cho phép các nhà quản lý biết chính xác vị trí của nhân viên thông qua một huy hiệu thông minh trong cơ sở kinh doanh. Ứng dụng của chúng tôi cho phép các quản lý phân tích dữ liệu và cung cấp những thông tin có giá trị về năng suất của nhân viên.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí, bảo hành, bảo trì và các thông tin khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Đặc tính

Định vị nhân viên

Theo dõi các hoạt động

Xác định các quy trình không hiệu quả

Thiết bị & Hệ thống

Huy hiệu thông minh

Trạm cơ sở

Ứng dụng quản lý

Theo dõi chuyển động, phân tích hoạt động và hơn thế nữa.

Giải pháp kinh doanh của chúng tôi

EoH cung cấp nhiều ứng dụng IoT đa dạng, tập trung vào bảo mật, an toàn và tiện lợi cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Kiểm tra danh sách các giải pháp của chúng tôi bên dưới!

Giải pháp hỗ trợ khẩn cấp

CHUNG

Giải pháp đậu xe thông minh

THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Giải pháp theo dõi nhân viên

KHÁCH SẠN

Hệ thống chiếu sáng

NHÀ THÔNG MINH