loader image
jonny-rothwell-uAA1A-lTzeU-unsplash

Giải pháp quản lý hàng tồn kho

Giải pháp thông minh cho cuộc sống thông minh

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

Đối tác

Thông tin giải pháp

Với nhiều doanh nghiệp khách sạn và bán lẻ, tài sản của họ gắn liền với hàng tồn kho. Do đó, việc quản lý hàng tồn kho rất quan trọng để các doanh nghiệp này hoạt động hàng ngày. Giải pháp của chúng tôi cho phép các doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Các cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, v.v. bảo đảm rằng hàng tồn kho nhạy cảm và nhanh hỏng như thực phẩm phải luôn được bảo quản ở trạng thái thích hợp. Thẻ RFID cũng có thể chống lại các vấn đề như trộm cắp hoặc đánh mất hàng hóa.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí, bảo hành, bảo trì và các thông tin khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Đặc tính

Giám sát môi trường lưu trữ từ xa

Kiểm tra hàng tồn kho tự động

Tích hợp với các công cụ quản lý hàng tồn kho khác 

Thiết bị & Hệ thống

Thẻ RFID

Ứng dụng quản lý

Theo dõi việc sử dụng hàng tồn kho, lượng hàng hiện tại

Giải pháp kinh doanh của chúng tôi

EoH cung cấp nhiều ứng dụng IoT đa dạng, tập trung vào bảo mật, an toàn và tiện lợi cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Kiểm tra danh sách các giải pháp của chúng tôi bên dưới!

Giải pháp hỗ trợ khẩn cấp

CHUNG

Giải pháp đậu xe thông minh

THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Giải pháp theo dõi nhân viên

KHÁCH SẠN

Hệ thống chiếu sáng

NHÀ THÔNG MINH