loader image

Phương thức thanh toán

A.     Phương thức thanh toán

Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo Đơn đặt hàng/ Hợp đồng đã ký kết.

KH chuyển khoản bằng tiền Việt Nam Đồng vào tài khoản của Công ty.

Thông tin tài khoản:

        Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN EOH

        Số Tài khoản: 2121 1821 92533

        Tại: Ngân Hàng TMCP Quân Đội – CN Tân Định – Tp.HCM